Okulumuzda çocuklarımızın, gelişim özellikleri, ilgili ve yetenekli olduğu alanlar, davranış ve uyum konusundaki durumları sürekli gözlenmekte ve periyodik olarak ailelerle yapılan toplantılarda kendileri ile paylaşılmaktadır. 
 
Bu paylaşımlar dışında, ihityaç duyulan her durumda ailelere gereken destek verilmektedir. 
 
Periyodik olarak düzenlenen veli seminerlerimizin içerikleri ise, her yaş grubunun gelişim özelliklerine göre aileler tarafından önem verilmesi gereken konu başlıklarından oluşturulmaktadır.