Okul öncesi eğitimde temel hedef; çocukların tüm gelişim alanlarında ilerlemelerini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla iyi kurgulanmış bir okul öncesi eğitim programında, akademik becerileri destekleyen faaliyetler yanında mutlaka toplumsal/evrensel değerlere de yer verilmelidir.
Çocukların kişiliklerinin çok farklı kaynaklardan beslendiği düşünülürse, özellikle 0-6 yaş döneminde doğru ve iyi davranışlara yönelik deneyimlerinin çok ve çeşitli olması önemlidir. 
 
Sosyal hayatta, bir arada yaşayabilmek için gereken ‘değerler’ yine sosyal yaşantı içinde yaşayarak edinilebilir. Çocuklar da birbirleri ile karşılaştığında selamlaşmayı, kişisel sorumluluklarını, özel durumlarda birbirini kutlamayı, ulusal bayramlarda aynı coşku ile sevinç duymayı, toplum içinde var olan rolleri ve bu rollerin önemli fonksiyonlarını ortak yaşam alanlarında öğrenebilirler. 
 
Okulumuzda uyguladığımız aktivitelerde öğrencilerimize; selamlaşma, çevre bilinci, doğruluk, sorumluluk, duyarlılık, yardımlaşma, paylaşma, güven, konuşma ve dinleme, işbirliği, sevgi, saygı ve hoşgörü konularında, hikâye, drama ve oyun aktiviteleri ile günlük yaşam içinde uygulama fırsatları yaratmaktayız. Tüm bu aktiviteler planlanırken, yaş gruplarına göre çocukların bulundukları gelişim basamakları dikkate alınmaktadır.