Okul öncesi eğitimde temel hedef çocukların tüm gelişim alanlarında ilerleme sağlamaktır. Bu bakış açısıyla iyi kurgulanmış bir okul öncesi eğitim programında, akademik becerileri destekleyen faaliyetler yanında mutlaka toplumsal değerlere de yer verilmelidir.
Çocukların kişiliklerinin çok farklı kaynaklardan beslendiği düşünülürse, özellikle 0-6 yaş döneminde doğru ve iyi davranışlara yönelik deneyimlerinin çok ve çeşitli olması önemlidir. 
 
Bu nedenle okul öncesi dönemde;
- Kendine güven,
- Sorumluluk alma,
- İşbirliği ve ekip çalışması,
- Sofrada uyulması gerekli görgü kuralları,
- Söz alarak konuşma,
- Etkin dinleme becerileri kazanma,
- Nezaket sözcüklerini yerinde ve doğru kullanabilme,
- Dürüstlük
gibi değerlerin kazandırılması çocuğun ileriki yaşamında kazanacağı ve kullanacağı bir çok yeni beceriyi de destekleyecektir.
 
Okulumuzda bu konu ile ilgili aktiviteler, yaş gruplarına göre çocukların bulundukları gelişim basamaklarına uygun olarak kurgulanmaktadır.