Öğretmenlerimiz, okulumuzun ve eğitim sistemimizin en önemli temsilcileridir. Bu nedenle onlara, kendilerini ve çocuklarımızı her anlamda geliştirebilecekleri, meslek hayatlarında ilerlemelerini sağlayabilecekleri bir ortam sağlamak için iç eğitimler düzenlemekteyiz. Bazı eğitim başlıkları şu şekildedir;
 - Çocuklarla Etkili İletişim
 - Sınıf Yönetimi 
 - Oyunun Gücü
 - Ekip Olmak ve Motivasyon
 - Masal Kitapları İyileştirir
 - Kuklanın Okul Öncesi Eğitiminde Kullanılması
 - Gelişimsel Dönemlere Ait Sorunlara Oyun ve Drama İle Yaklaşım
 
Bunun yanında mesleki deneyim ve tecrübe kadar, kişilik özelliklerinin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısı ile okulumuzda bizimle beraber olan ve bizi temsil eden öğretmenlerimiz; 
 
− Konusunda eğitimli ve mesleki anlamda tecrübeli,
− Kendini ve çevresindekileri geliştirmeye ve yeniliklere sürekli açık,
− Çocuk sevgisi hayatında önemli bir yerde olan,
− Güleryüzlü, pozitif ve olumlu bakış açısına sahip,
− Deha Çocuk Ailesinin bir parçası olmaktan keyif duyan ve kendini şanslı hisseden,
− Sahip olduğu pozitif enerjiyi çevresine de yayabilen aile bireylerimizdir.

Akademik eğitimlerin yanısıra tüm personelimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Firmamız tarafından verilen aşağıdaki eğitimleri alırlar:
 - Hijyen Eğitimi
 - İlk Yardım Eğitimi
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi