Okulumuzun, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminde yapılan çalışmaları; 
*  Çocuklara Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar
*  Velilere Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar
*  Öğretmenlere Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar
olarak kategorize edebiliriz.
Her bir başlıkta yapılan çalışmaların detayı şu şekildedir :
 
ÇOCUKLARA YÖNELİK OLARAK YAPILAN PDR ÇALIŞMALARI
Bireysel Çalışmalar
Öğrencilerimizin her türlü aktivite sırasında, sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarına yönelik gözlemler yapılır ve gereken durumlarda birebir destek verilir. Birebir destek verilmesi gereken durumlar hakkında mutlaka ailelere de bilgilendirme yapılır.
 
Grup Çalışmaları
Grup olarak yapılan bu çalışmalardaki amacımız, çocukların okul öncesi dönemde yaşadıkları sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirmelerini, yalnız olmadıklarını görmelerini ve çözüm üretme becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. Grup olarak yapılan çalışmalar oyun, drama ve aktivitelerle desteklenmektedir. Konular yaş gruplarına göre değişmekle beraber temel olarak aşağıdaki şekildedir.
  - Okula Mutlu Gelmek
  - Büyümek Ne Demek
  - Arkadaşlarım ile Oyun 
  - Paylaşma 
  - Beden Sınırları 
  - Duyguları Tanıma ve Kontrol Edebilme 
  - Sağlıklı Beslenme
  - İnat ve Tutturma
  - Odamı Seviyorum (Odamda uyuyorum ve oynuyorum)
  - Büyüdüm ve Sınıf Değiştiriyorum
  - Mevsime Göre Uygun Kıyafet Seçimi
 
Sosyal-Duygusal Beceri Programı
Bu program ile temel hedefimiz; yaş gruplarına göre, çocuklarımıza günlük ve akademik hayatlarını kolaylaştıracak, geliştirecek, sosyal ve duygusal beceriler, yetkinlikler kazandırmakla birlikte var olan yetkinliklerini geliştirmektir. Dört ay sürecek programımızda, çocukların program başındaki  ve program sonundaki durumları veli, öğretmen ve okul psikoloğu tarafından doldurulan değerlendirme anketleri ile ölçülmektedir. Program boyunca her ay biri olmak üzere ele alınan temalar şu şekildedir: 
 - İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerisi
 - Atılganlık Becerisi
 - Duygulara Yönelik Beceriler
 - Başa Çıkma Becerileri
 
Sınıf İçi Gözlem ve Yaşa Uygun Çalışmalar
Gün içerisinde planlanmış sınıf gözlemleri, oyun ve etkinlik gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. 
Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini sınıf öğretmeniyle birlikte değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Çocuklar için Felsefe Programı

Okul Olgunluğu Değerlendirmeleri (Hazırlık Sınıfı)
 
 
VELİLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN PDR ÇALIŞMALARI
Adaptasyon Değerlendirme Toplantıları
Yeni başlayan öğrencilerimizin 3 haftalık okul adaptasyon sürecinin ardından, velilerimizle bir araya gelerek süreç hakkında değerlendirmeler yapılmakta, ileriye dönük yol haritası belirlenmektedir.
 
Gelişim Değerlendirme Toplantıları Görüşmeleri
Öğrencilerimiz okula başladıktan 3 ya da 4 ay sonra, her iki ebeveyn, Sınıf Öğretmeni, Eğitim Koordinatörü ve Okul Psikoloğumuzun katılımı ile çok yönlü bir Gelişim Değerlendirme Toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda, geçen süre içerisinde çocuğun tüm gelişim alanlarındaki durumuna yönelik tespitlerimiz ve ileriye dönük yol haritamız detaylı olarak paylaşılmaktadır.
 
Seminerler
Aile, okul işbirliğini sağlamlaştırmak ve aynı dili konuşabilmek adına yıl içerisinde yaş gruplarına göre değişen içerikte veli seminerlerimiz düzenlenmektedir.
Aşağıda bu başlıklardan bazıları yer almaktadır : 
 - Yaş Grubuna Göre Gelişim Özellikleri 
 - Çocuklarda Teknoloji Kullanımı ve Etkileri 
 - Beden Sınırları
 - Anne – Baba Tutumları 
 - Anne Atölyesi 
 - Baba Atölyesi 
 - Çocuklarda Sorumluluk Bilinci 
 - İlkokula Hazırlık ve Okul Seçiminde Dikkat Edilecekler 
 - Sınırlar ve Kuralları Belirlerken Ebeveynlerin Rolü 
 - Duyguları Tanıma ve İfade Etme 
 - Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Korku-Kaygı 
 - Çocuklarla Oynamak ve Oyunun İyileştirici Etkisi
 - Çalışan Anneler ve Çocukları 
 
 
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN PDR ÇALIŞMALARI
Okulumuzda öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
 
 - Çocuklarla Etkili İletişim
 - Sınıf Yönetimi 
 - Oyunun Gücü
 - Ekip Olmak ve Motivasyon
 - Masal Kitapları İyileştirir
 - Kuklanın Okul Öncesi Eğitiminde Kullanılması
 - Gelişimsel Dönemlere Ait Sorunlara Oyun ve Drama İle Yaklaşım