Uyguladığımız eğitim sistemi High Scope tabanlı bir eğitim modelidir. 
 
Kurum olarak anlayışımız ve eğitime bakış açımız, eğitimin sadece okuma, yazma ve aritmetikten ibaret olmadığıdır. Tüm bunlarla beraber sosyal ilişkiler, sorun çözme, işbirliği, rekabet, planlama, gurur, öz-kontrol, benlik farkındalığı, estetik bakış açısı, öz eleştiri gibi süreçler de eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu süreçlerin de en iyi öğrenilebildiği yaşlar şüphesiz ki okul öncesi döneme karşılık gelir. 
 
Bu gerçeklerden yola çıkarak uyguladığımız eğitim sisteminin en belirgin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
 
Çocukların aktivitelere etkin katılımı, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda insiyatif alarak etkinlikler gerçekleştirmelerine büyük önem veririz.
Çocuğun olgunluk düzeyine bağlı olarak, içinde bulunduğu yaş dönemine uygun ihtiyaç ve becerileri kazanarak bir sonraki döneme hazır hale gelmesini destekleriz.
Çocuğun gösterdiği gelişmeye uygun olarak her çocuğa farklı bireysel öğrenme olanakları yaratırız.
Faaliyetlerimizde deneyden yola çıkan bilimsel yöntemler kullanırız. Çocukların kendi deneyimlerini oluşturmalarına fırsat vermek bizim için esastır. Çünkü biliriz ki; en küçük çocuklar bile ancak kendi deneyimleri sonucunda öğrenebilirler.
Çocukları kendi etkinliklerini seçmek, planlamak, başlatmak, devam ettirip sonuçlandırmak konusunda cesaretlendiririz.
Fiziksel ortamımız, çocukların etkileşime girip yeni bilgileri öğrenebilmesi için sürekli değişken bir kurguda düzenlenir.
− Özbakım becerilerinin kazandırılması hedeflediğimiz eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.