Okulumuzda, Montesorri, High Scope ve GEMS yaklaşımlarını, MEB kazanımları ile harmanladığımız bir program uygulanmaktadır. 
 
Tüm bu metodlar ışığında programımız; çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel özelliklerini dikkate alan ve bu anlamda tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan bütünsel bir programdır. 
 
Elbette ki bahsedilen her programın farklı güçlü yanları bulunmaktadır.
Bu güçlü yanlar sayesinde, her çocuğun öğrenme biçiminin farklı olduğu göz önüne alınarak, tüm çocuklara hitap eden bir öğrenme ortamı yaratmak mümkün olmaktadır. 
 
Önceliğimiz; işlediğimiz programın çocuk merkezli ve oyun temelli olmasıdır. 
Çocukların merak etmelerine, soru sormalarına ve keşfetmelerine fırsat verirken, yaratıcılıklarını köreltmeden yavaş yavaş yapılandırılmış aktivitelere de geçiş yapılır.  
Günlük yaşam deneyimleri bir adım daha ileriye taşınır. Tüm bunları yaparken ele alınan temalar öğrenmeye giden yolda araç olarak kullanılmaktadır. 
 
NEDEN MONTESSORI?
Montessori eğitimi çocuğun gelişimini destekleyen ve kişiliğinin oluşumunu sağlayan özgür çevreyi sağlar. Geleneksel eğitimin kalıplaşmış eğitim anlayışına karşı, çocuktan yola çıkan bir eğitim felsefesi geliştirmiştir.  Materyaller etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlayıp çocuğun akademik başarısına katkıda bulunur. Montessori eğitimi ile çocuklar üretici ve yaratıcı bireyler olurlar. 
 
NEDEN HIGH SCOPE?
High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Bunun sonucunda da çocuğun dili kullanma becerisi, kendini ifade yeteneği, düşünme süreci gelişir. 
 
NEDEN GEMS?
Öğrencilerimizin fen ve matematikte temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler oluşturmak, aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmak en büyük amaçlarımızdan biridir. 
GEMS aktivitelerine de bu amaçla programımızda sıklıkla yer vermekteyiz. ‘Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar’ olarak çevrilen GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.